Hunter Akaarn Tayl'cor

Clan Odan-Urr, Force Disciple
47

Neophyte Akaarn Tayl'cor

Journeyman, Clan Odan-Urr
Male Zabrak, Force Disciple, Arcanist